Den Haag (Boreelstraat e.o.): VOCl’s ***

Den Haag (Boreelstraat e.o.): VOCl’s ***

Samenvatting

Casus ingediend door: NTP Milieu
Land: Nederland
Locatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, anaeroob, Pump&treat
Nazorg noodzakelijk? Ja, namelijk aantonen stabiele eindsituatie
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 110.000 [m3] > T-waarde
Saneringsdoel:
Stabiele eindsituatie; te behalen eindconcentratie:
verontreiniging 1:Per concentratie: 20 µg/l
verontreiniging 2:Tri concentratie: 262 µg/l
verontreiniging 3:Cis concentratie: 10 µg/l
verontreiniging 4:VC concentratie: 2,5 µg/l
Vrachtverwijdering percentage: > 95%
Saneringsdoel bereikt? Nee, sanering nog lopend voor fase 2 tot en met 6
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Verontreiniging 1:Per startconcentratie: 11.000 µg/l
Verontreiniging 2:Tri startconcentratie: 54 µg/l
Verontreiniging 3:Cis startconcentratie: 690 µg/l
Verontreiniging 4:VC startconcentratie: 0,1 µg/l
Duur actieve saneringsfase: Maart 2009 tot (verwacht) juni 2010. De bronaanpak en fase 1 zijn inmiddels afgerond, deze bevinden zich in de passieve fase.
De passieve fase is nog niet afgerond.

Toegevoegde rapporten:
referentieproject den haag boreelstraat.pdf

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Den Haag (Boreelstraat e.o.): VOCl’s ***
Casus ingediend door: NTP Milieu
Contactpersoon: De heer G.B.J. Borggreve
Postadres: Postbus 6280, 7503 GG Enschede
Telefoonnummer: 053 4614905
Emailadres: g.borggreve@ntp-enschede.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Boreelstraat te Den Haag, provincie Zuid Holland
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de locatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

Toelichting techniek: TCE-concept toegepast voor de bovengrondse kweek van de dehalococcoides ethenogenes. Vanwege de lengte van de pluim onderverdeeld in 6 fasen
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, namelijk: in de (beperkte rest-)bron is bio-augmentatie toegepast
Nazorg noodzakelijk? Ja, namelijk aantonen stabiele eindsituatie
Motivatie voor keuze techniek: Gestimuleerde anaërobe afbraak als beste optie voor het afbreken van VOCl’s in het grondwater als meest logische saneringsvariant in de bebouwde omgeving.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl’s)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 110.000 [m3] > T-waarde
Diepte verontreiniging: 6-11 en 12-16 [m –mv]

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van veldgegevens
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 1,2 m/km; 17m/jaar

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Stabiele eindsituatie; te behalen eindconcentratie:
verontreiniging 1:Per concentratie: 20 µg/l
verontreiniging 2:Tri concentratie: 262 µg/l
verontreiniging 3:Cis concentratie: 10 µg/l
verontreiniging 4:VC concentratie: 2,5 µg/l
Vrachtverwijdering percentage: > 95%
Is het saneringsdoel bereikt? Nee, sanering nog lopend voor fase 2 tot en met 6
Start- en eindconcetratie en vrachtverwijdering:
Verontreiniging 1:Per startconcentratie: 11.000 µg/l
Verontreiniging 2:Tri startconcentratie: 54 µg/l
Verontreiniging 3:Cis startconcentratie: 690 µg/l
Verontreiniging 4:VC startconcentratie: 0,1 µg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: Maart 2009 tot (verwacht) juni 2010. De bronaanpak en fase 1 zijn inmiddels afgerond, deze bevinden zich in de passieve fase.
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond.

Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 713.000 ,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Gemeente Den Haag
Aannemer: NTP Milieu Enschede
Saneringsplan: Bioclear
Saneringsonderzoek: Bioclear
Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
Contact informatie van betrokkenen: De heer G. Borggreve NTP Milieu

Aanvullende informatie

Lessons learned: Het inbrengen van de koolstofbron is conform planning gegaan evanals de verspreiding in het veld. De onttrekking bevatte een lage concentratie zuurstof welke middels een bisulfiet-dosering volledig anearoob is gemaakt.
Opmerkingen: Project verloopt voorspoedig, nadat substraat is/wordt ingebracht per fase nu wachten op de resultaten van de grondwatermonitoring.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
2017-12-07T20:11:52+00:00