Budel: In-Situ Metaal Precipitatie (ISMP) van zware metalen

Budel: In-Situ Metaal Precipitatie (ISMP) van zware metalen

Samenvatting

Casus ingediend door: A&G Milieutechniek bv
Land: Nederland
Lokatie bebouwd? Nee
Bodemtype: Overwegend zand met klei
In situ saneringstechniek: In situ Metaal Precipitatie (ISMP)
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring op blijvende/afnemende precipitatie
Behandelde verontreiniging: Zware metalen, voornamelijk cadmiun en zink
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 150 m3
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Saneringsdoel bereikt? Nee, want de pilot is nog niet afgerond
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering: Zink startconcentratie: 4000 ug/l
Duur actieve saneringsfase: 08/05/2008 tot 14/07/2008
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 14/09/2008 tot 14/09/2010

In situ saneringstechniek:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Budel: In-Situ Metaal Precipitatie (ISMP) van zware metalen
Casus ingediend door: A&G Milieutechniek bv
Contactpersoon: dhr. W. Boekholt
Postadres: Postbus 660
Telefoonnummer: 0416-344044 0416-344080
Email-adres:

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Budel/ Noord-Brabant
(toekomstig) gebruik locatie: Spoorzone
Was de lokatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Nee

Techniek
In situ saneringstechniek:

Toelichting techniek: Verticale injectiefilters zijn op twee dieptes gebracht, met infiltratie van substraat (melasse) en nutrienten.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring op blijvende/afnemende precipitatie
Motivatie voor keuze techniek: Pilot i.v.m. SKB-project naar: – verdere ontwikkeling/optimalisatie van de techniek – beoordeling en verifieren van de stabiliteit – vergroten draagvlak en kennisoverdracht

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Zware metalen, voornamelijk cadmiun en zink
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 150 m3
Diepte verontreiniging: 10 [m –mv]

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand met klei
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid:
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Is het saneringsdoel bereikt? Nee, want de pilot is nog niet afgerond
Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering: Zink startconcentratie: 4000 ug/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 08/05/2008 tot 14/07/2008
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 14/09/2008 tot 14/09/2010

Totale kosten passieve/nazorg fase: € 101.830,- inclusief onderzoeken e.d. voor aanvang actieve sanering
Totale kosten actieve saneringsfase: € 35.070-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: ABdK
Aannemer: A&G Milieutechniek bv
Saneringsplan: nvt
Saneringsonderzoek: Projectplan “insitu verwijdering zware metalen Kempen”, Tauw 2006, kenmerk PT04.105-A
Bevoegd gezag: Provincie Noord-Brabant
Contact informatie van betrokkenen: Tauw Dhr. T. Keijzer 0570-699717

Aanvullende informatie

Lessons learned: Bij een slecht doorlatende bodem is het gebruik van gebiedseigen water voor het opmengen van het substraat wat vervolgens geïnfiltreerd gaat worden lastig, duur en tijdrovend.

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken:
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-07T19:09:32+00:00