Samenvatting

Casus ingediend door: A&G Milieutechniek bv
Land: Nederland
Lokatie bebouwd? Nee
Bodemtype: Overwegend zand met klei
In situ saneringstechniek: In situ Metaal Precipitatie (ISMP)
Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring op blijvende/afnemende precipitatie
Behandelde verontreiniging: Zware metalen, voornamelijk cadmiun en zink
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 150 m3
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Saneringsdoel bereikt? Nee, want de pilot is nog niet afgerond
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering: Zink startconcentratie: 4000 ug/l
Duur actieve saneringsfase: 08/05/2008 tot 14/07/2008
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 14/09/2008 tot 14/09/2010

In situ saneringstechniek:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens
Project naam: Budel: In-Situ Metaal Precipitatie (ISMP) van zware metalen Casus ingediend door: A&G Milieutechniek bv Contactpersoon: dhr. W. Boekholt Postadres: Postbus 660 Telefoonnummer: 0416-344044 0416-344080 Email-adres:
Lokatie
Land: Nederland Plaatsnaam/region/provincie: Budel/ Noord-Brabant (toekomstig) gebruik locatie: Spoorzone Was de lokatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Nee
Techniek
In situ saneringstechniek:
Toelichting techniek: Verticale injectiefilters zijn op twee dieptes gebracht, met infiltratie van substraat (melasse) en nutrienten. Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee Nazorg noodzakelijk? Ja, monitoring op blijvende/afnemende precipitatie Motivatie voor keuze techniek: Pilot i.v.m. SKB-project naar: - verdere ontwikkeling/optimalisatie van de techniek - beoordeling en verifieren van de stabiliteit - vergroten draagvlak en kennisoverdracht
Verontreiniging
Behandelde verontreiniging: Zware metalen, voornamelijk cadmiun en zink Medium verontreiniging: Grondwater Omvang verontreiniging: 150 m3 Diepte verontreiniging: 10 [m –mv]
Bodem
Bodemtype: Overwegend zand met klei Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone Doorlatendheid: Stroomsnelheid of verhang grondwater:
Resultaat, duur, kosten
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie Is het saneringsdoel bereikt? Nee, want de pilot is nog niet afgerond Start- en eindconcentratie en vrachtverwijdering: Zink startconcentratie: 4000 ug/l Periode uitvoering actieve saneringsfase: 08/05/2008 tot 14/07/2008 Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 14/09/2008 tot 14/09/2010 Totale kosten passieve/nazorg fase: € 101.830,- inclusief onderzoeken e.d. voor aanvang actieve sanering Totale kosten actieve saneringsfase: € 35.070-
Betrokkenen
Probleemeigenaar: ABdK Aannemer: A&G Milieutechniek bv Saneringsplan: nvt Saneringsonderzoek: Projectplan "insitu verwijdering zware metalen Kempen", Tauw 2006, kenmerk PT04.105-A Bevoegd gezag: Provincie Noord-Brabant Contact informatie van betrokkenen: Tauw Dhr. T. Keijzer 0570-699717
Aanvullende informatie
Lessons learned: Bij een slecht doorlatende bodem is het gebruik van gebiedseigen water voor het opmengen van het substraat wat vervolgens geïnfiltreerd gaat worden lastig, duur en tijdrovend.
Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken:
Gerelateerde HIP-pilots: