Boekelo (Texoprint): VOCl’s ***

Boekelo (Texoprint): VOCl’s ***

Samenvatting

Casus ingediend door: NTP Milieu
Land: Nederland
Lokatie bebouwd? Ja, met bedrijfsgebouw dat ontmanteld werd
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
In situ saneringstechniek: Gestimuleerde biologische afbraak, aeroob, Persluchtinjectie in het kader van airstripping, Pump&treat
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCls’)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 45.000 [m3]
Saneringsdoel:
Eindconcentratie
Per concentratie: 20 µg/l
Tri concentratie: 262 µg/l
Cis concentratie: 10 µg/l
VC concentratie: 2,5 µg/l
Vrachtverwijdering percentage: > 95%
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Cis startconcentratie: 1.700 µg/l; eindconcentratie: < 10 µg/l
VC startconcentratie: 700 µg/l; eindconcentratie: 2,5 µg/l
Duur actieve saneringsfase: Mei 2005 tot juni 2006
Duur passieve saneringsfase:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Boekelo (Texoprint): VOCl’s ***
Casus ingediend door: NTP Milieu
Contactpersoon: De heer J.M. Wiggers
Postadres: Postbus 6280, 7503 GG Enschede
Telefoonnummer: 053 4614905
Email-adres: h.wiggers@ntp-enschede.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Texoprint Boekelo, provincie Overijssel
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de lokatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja, met bedrijfsgebouw dat ontmanteld werd

Techniek

Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ja, namelijk: Ontgraven van overige deellocaties met diverse grondverontreingingen en het ontmantelen en verwijderen van diverse slibbassins
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek: Gestimuleerde aërobe afbraak als beste optie voor het afbreken van afbraakproducten van VOCl’s (Cis en VC) in het grondwater en als meest logische saneringsvariant in de bebouwde omgeving. Grondwatersanering door middel van grondwatercirculatie en persluchtinjectie.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCls’)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 45.000 [m3]
Diepte verontreiniging: 11 [m –mv]

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 1,1 m/km; 10 m/jaar

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Eindconcentratie
Per concentratie: 20 µg/l
Tri concentratie: 262 µg/l
Cis concentratie: 10 µg/l
VC concentratie: 2,5 µg/l
Vrachtverwijdering percentage: > 95%
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcetratie en vrachtverwijdering:
Cis startconcentratie: 1.700 µg/l; eindconcentratie: < 10 µg/l
VC startconcentratie: 700 µg/l; eindconcentratie: 2,5 µg/l
Periode uitvoering actieve saneringsfase: Mei 2005 tot juni 2006
Periode uitvoering passieve saneringsfase:


Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 105.000 ,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Ter Steege Vastgoed BV
Aannemer: NTP Milieu Enschede
Saneringsplan: NTP Milieu Enschede
Saneringsonderzoek: Grontmij
Bevoegd gezag: Gemeente Enschede
Contact informatie van betrokkenen: De heer H. Wiggers NTP Milieu

Aanvullende informatie

Lessons learned: Geen bijzonderheden, gondwatersanering is voorspoedig verlopen
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-07T15:04:24+00:00