Bloemendaal: Minerale Olie, PAKs, naftaleen, creosoot; ISCO

Bloemendaal: Minerale Olie, PAKs, naftaleen, creosoot; ISCO

Samenvatting

Casus ingediend door: Verhoeve Milieu & Water
Land: Nederland
Lokatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand
In situ saneringstechniek: In situ Chemische Oxidatie (ISCO)
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Minerale olie
PAKs
Naftaleen
Creosoot
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 5.000 m3 grondwater en 600 m3 grond
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie (trede 2)
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering: Verontreiniging PAK
startconcentratie 20.000 µg/l eindconcentratie 4.000 ug/l
totale vracht eind: 250 [kg]

Verontreiniging Minerale Olie
startconcentratie 26.000 µg/l eindconcentratie 500 µg/l
totale vracht eind: 400 kg

Verontreiniging BTEX
startconcentratie 8.000 µg/l eindconcentratie: 50 ug/l
totale vracht eind: 3 kg

Duur actieve saneringsfase: 01/03/2009 tot 16/12/2009
Duur passieve saneringsfase: Tot december 2009

In situ saneringstechniek:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Bloemendaal: Minerale Olie, PAKs, naftaleen, creosoot; ISCO
Casus ingediend door: Verhoeve Milieu & Water
Contactpersoon: Art Lobs
Postadres: Aventurijn 600
Dordrecht Netherlands
Telefoonnummer: + 31 78 6520070
Email-adres: a.lobs@verhoevemilieu.com

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Bloemendaal, Noord Holland
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de lokatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek
In situ saneringstechniek:

Toelichting techniek: Met perozone (ozon/peroxide) geinjecteerd voor 6 maanden om de bron te behandelen. Injectie uitgevoerd met 21 laminair sparge punten.
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek: Een snelle sanering was nodig wegens nieuwe geplande bouwactiviteiten.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Minerale olie
PAKs
Naftaleen
Creosoot
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 5.000 m3 grondwater en 600 m3 grond
Diepte verontreiniging: 12 m-mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag, bepaald aan de hand van veldgegevens
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 1 m/dag

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie (trede 2)
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcetratie en vrachtverwijdering: Verontreiniging PAK
startconcentratie 20.000 µg/l eindconcentratie 4.000 ug/l
totale vracht eind: 250 [kg]

Verontreiniging Minerale Olie
startconcentratie 26.000 µg/l eindconcentratie 500 µg/l
totale vracht eind: 400 kg

Verontreiniging BTEX
startconcentratie 8.000 µg/l eindconcentratie: 50 ug/l
totale vracht eind: 3 kg
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/03/2009 tot 16/12/2009
Periode uitvoering passieve saneringsfase: Tot december 2009
Totale kosten passieve/nazorg fase:
Totale kosten actieve saneringsfase: € 225.000 ,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Provincie Noord Holland
Aannemer: Verhoeve Milieu & Water
Saneringsplan:
Saneringsonderzoek:
Bevoegd gezag: Provincie Noord Holland
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned: Mogelijk om met perozon een snelle verwijdering van PAKs, MO en BTEX te krijgen.
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken:
2017-12-07T14:52:09+00:00