Bilthoven Rembrandtlaan: VOCl’s, BTEX en minerale olie**

Bilthoven Rembrandtlaan: VOCl’s, BTEX en minerale olie**

Samenvatting

Casus ingediend door: Mateboer Milieutechniek B.V.
Land: Nederland
Lokatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Overwegend zand
In situ saneringstechniek: In situ Chemische Oxidatie (ISCO)
Nazorg noodzakelijk? monitoring
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Minerale olie
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 88150 m3
Saneringsdoel:
Eindconcentratie
Per concentratie: 20 µg/l
Minerale Olie concentratie: 600 µg/l
BTEX concentratie: 15 µg/l
Vrachtverwijdering 96 %
Saneringsdoel bereikt? Actieve sanering is gewijzigd.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
PER Totale vracht start: 98 kg; totale vracht eind: 3 kg
Minerale Olie totale vracht start 1172 kg; totale vracht eind: 0 kg
BTEX totale vracht start: 98 kg; totale vracht eind: 0 kg
Duur actieve saneringsfase: 10/10/00 tot 01/02/04
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 01/02/04 tot 01/02/11

In situ saneringstechniek:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Bilthoven Rembrandtlaan: VOCl’s, BTEX en minerale olie**
Casus ingediend door: Mateboer Milieutechniek B.V.
Contactpersoon: M.J. Zwietink
Postadres: Postbus 10174 1301AD
Telefoonnummer: 036-51266422
Email-adres: m.zwietink@almere.mateboer.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Bilthoven
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de lokatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek
In situ saneringstechniek:

In situ saneringstechniek: In situ Chemische Oxidatie (ISCO)
Toelichting techniek: C-Sparge™ Ozon
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? BLE (bodemlucht extractie) & grondwateronttrekking
Nazorg noodzakelijk? monitoring
Motivatie voor keuze techniek: Soort verontreiniging, bodemopouw, bebouwing.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Minerale olie
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
Medium verontreiniging: Grondwater
Omvang verontreiniging: 88150 m3
Diepte verontreiniging: 25 m –mv

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: > 0,1 m/dag
Stroomsnelheid of verhang grondwater: 2500 m2/dag

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel:
Eindconcentratie
Per concentratie: 20 µg/l
Minerale Olie concentratie: 600 µg/l
BTEX concentratie: 15 µg/l
Vrachtverwijdering 96 %
Is het saneringsdoel bereikt? Actieve sanering is gewijzigd.
Start- en eindconcetratie en vrachtverwijdering:
PER Totale vracht start: 98 kg; totale vracht eind: 3 kg
Minerale Olie totale vracht start 1172 kg; totale vracht eind: 0 kg
BTEX totale vracht start: 98 kg; totale vracht eind: 0 kg
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 10/10/00 tot 01/02/04
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 01/02/04 tot 01/02/11

Betrokkenen

Probleemeigenaar:
Aannemer: Mateboer Milieutechniek
Saneringsplan: Tauw B.V.
Saneringsonderzoek: Tauw B.V.
Bevoegd gezag: Provincie Utrecht
Contact informatie van betrokkenen: Dhr. R. de Wit 036-5302410

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken:
2017-12-07T14:31:21+00:00