Bergen op Zoom (busstation): Minerale olie, BTEX en PAK’s***

Bergen op Zoom (busstation): Minerale olie, BTEX en PAK’s***

Samenvatting

Casus ingediend door: Groundwater Technology BV
Land: Nederland
Lokatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
In situ saneringstechniek: Bodemluchtextractie, Gestimuleerde biologische afbraak, aeroob, Persluchtinjectie in het kader van airstripping, Pump&treat
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Minerale olie
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
PAK’s, lichte (2 en 3-rings)
PAK’s, zware (4, 5 en 6 rings)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 7500 m3
Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Minerale Olie in grond startconcentratie: 11000 mg/kg (ds); eindconcentratie: 50 mg/kg (ds)
totale vracht start: 30000 kg; totale vracht eind: 675 kg

Minerale Olie in grondwater startconcentratie: 9400 ug/l ;eindconcentratie: < 50 ug/l
totale vracht start: 33kg; totale vracht eind: 0 kg
BTEX in grond startconcentratie: 27 mg/kg ds; eindconcentratie: 0 mg/kg ds
BTEX in grondwater startconcentratie: 12000 ug/l; eindconcentratie: 0,9 ug/l
totale vracht start: 43kg; totale vracht eind: 0 kg
Duur actieve saneringsfase: 01/06/2001 tot 01/06/2004
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is afgerond. Uitvoeringsperiode:01/06/2004 tot 01/07/2004

 

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Bergen op Zoom (busstation): Minerale olie, BTEX en PAK’s***
Casus ingediend door: Groundwater Technology BV
Contactpersoon: Yvo Veenis
Postadres: Postbus 12115
3004 GC Rotterdam
Telefoonnummer: 010-2382850
Email-adres: info@gtbv.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Noord-Brabant
(toekomstig) gebruik locatie: Openbaar Vervoer
Was de lokatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek

In situ saneringstechniek: Bodemluchtextractie, Gestimuleerde biologische afbraak, aeroob, Persluchtinjectie in het kader van airstripping, Pump&treat
Toelichting techniek: De sanering bestond uit:
Ontgraven enkele verontreinigingskernen
Grondwaterstandverlaging (pump & treat)
Bodemlucht onttrekking ter stimulering aerobe biologische afbraak
Perslucht injectie in de verzadigde zone ter stimulering aerobe biologische afbraak
In situ chemische oxidatie (ozoninjectie) in combinatie met de perslucht injectie
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ontgraven van twee verontreinigingskernen.
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek: Gelet op gebruik locatie: NS-sporen leidend naar/van de perrons van station Bergen op Zoom en het regionaal autobusstation was volledige sanering alleen door in situ maatregelen mogelijk. De verontreiniging (petroleum) is biologisch (aeroob) goed afbreekbaar. Na afweging van een aantal opties bleek dat de combinatie van deel-ontgraving tijdens de aanleg van het in situ systeem, grondwateronttrekking en perslucht injectie de meest kosteneffectieve oplossing binnen de door de klant gestelde randvoorwaarden. ISCO is later in de sanering ingezet om de sanering in enkele recalcitrante deelgebieden te bespoedigen. Tijdens de uitvoering kwam een niet eerder bekende verontreiniging met PAK aan het licht. Deze is ontgraven.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Minerale olie
Vluchtige aromaten, inclusief benzeen (BTEX)
PAK’s, lichte (2 en 3-rings)
PAK’s, zware (4, 5 en 6 rings)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 7500 m3
Diepte verontreiniging: 5 m –mv

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone en onverzadigde zone
Doorlatendheid: 0,01-0,1 m/dag
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Stabiele eindsituatie
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcetratie en vrachtverwijdering:
Minerale Olie in grond startconcentratie: 11000 mg/kg (ds); eindconcentratie: 50 mg/kg (ds)
totale vracht start: 30000 kg; totale vracht eind: 675 kg

Minerale Olie in grondwater startconcentratie: 9400 ug/l ;eindconcentratie: < 50 ug/l
totale vracht start: 33kg; totale vracht eind: 0 kg
BTEX in grond startconcentratie: 27 mg/kg ds; eindconcentratie: 0 mg/kg ds
BTEX in grondwater startconcentratie: 12000 ug/l; eindconcentratie: 0,9 ug/l
totale vracht start: 43kg; totale vracht eind: 0 kg
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/06/2001 tot 01/06/2004
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is afgerond. Uitvoeringsperiode:01/06/2004 tot 01/07/2004

 

Betrokkenen

Probleemeigenaar: SBNS (Chris van de Meene)
Aannemer: Groundwater Technology BV (Yvo Veenis)
Saneringsplan: SGS
Saneringsonderzoek: SGS
Bevoegd gezag: Provincie Noord Brabant
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned: Dit was één van de eerste saneringen die op basis van UAV-GC is aanbesteed. De relatie tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en consultant is daarbij wezenlijk anders dan bij reguliere opdrachten.
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-12-20T20:04:42+00:00