Beek: Minerale olie Kerosine *

Beek: Minerale olie Kerosine *

Samenvatting

Casus ingediend door: HMVT
Land: Nederland
Lokatie bebouwd? Nee
Bodemtype: Overwegend zand en veen
In situ saneringstechniek: Bodemluchtextractie, Persluchtinjectie in het kader van airstripping
Nazorg noodzakelijk? Nee
Behandelde verontreiniging: Kerosine
Medium verontreiniging: Grond/puur product
Omvang verontreiniging:
Saneringsdoel: Wegnemen humaan, ecologisch en verspreidingsrisico
Saneringsdoel bereikt? Ja
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Kerosine startconcentratie: Onbekend; calamiteit.
Duur actieve saneringsfase: 01/06/04 tot 01/06/06
Duur passieve saneringsfase:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Beek: Minerale olie Kerosine *
Casus ingediend door: HMVT
Contactpersoon: Ted Vendrig
Postadres: Postbus 174
6710 BX Ede
Telefoonnummer: 0318 – 624 624
Email-adres: info@hmvt.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Beek
(toekomstig) gebruik locatie: Langs spoor
Was de lokatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Nee

Techniek

In situ saneringstechniek: Bodemluchtextractie, Persluchtinjectie in het kader van airstripping
Toelichting techniek:
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Ontgraven
Nazorg noodzakelijk? Nee
Motivatie voor keuze techniek:

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Kerosine
Medium verontreiniging: Grond/puur product
Omvang verontreiniging:
Diepte verontreiniging:

Bodem

Bodemtype: Overwegend zand en veen
Verzadigde/onverzadigde zone? Onverzadigde zone
Doorlatendheid:
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Wegnemen humaan, ecologisch en verspreidingsrisico
Is het saneringsdoel bereikt? Ja
Start- en eindconcetratie en vrachtverwijdering:
Kerosine startconcentratie: Onbekend; calamiteit.
Periode uitvoering actieve saneringsfase: 01/06/04 tot 01/06/06
Periode uitvoering passieve saneringsfase:

Betrokkenen

Probleemeigenaar: ProRail
Aannemer: HMVT
Saneringsplan: HMVT
Saneringsonderzoek: Oranjewoud
Bevoegd gezag: Provincie Limburg
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned:
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken: Bodemluchtextractie, Persluchtinjectie in het kader van airstripping
Gerelateerde HIP-pilots: geen

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-11-30T16:32:17+00:00