Amersfoort: VOCl’s***

Amersfoort: VOCl’s***

Samenvatting

Casus ingediend door: Heijmans Infra Techniek
Land: Nederland
Lokatie bebouwd? Ja
Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
In situ saneringstechniek: In situ Chemische Reductie (ISCR)
Nazorg noodzakelijk? Monitoring
Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 8000 m3
Saneringsdoel: Beheersing
Saneringsdoel bereikt? Er vind nog onttrekking plaats en er wordt nog gemonitoord.
Start-en eindconcentratie of vrachtverwijdering:
Tetrachlooretheen startconcentratie: 10000
Trichlooretheen startconcentratie: 10000
Duur actieve saneringsfase: Aangebracht in 2001, gestart in 2005 tot 2008
Duur passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 2008 tot nvt. beheersvariant blijft eeuwig.

Toegevoegde rapporten

Amersfoort Eindrapport

In situ saneringstechniek:

Case gedetailleerde informatie

Algemene gegevens

Project naam: Amersfoort: VOCl’s***
Casus ingediend door: Heijmans Infra Techniek
Contactpersoon: Dhr. A. Peene
Postadres: Postbus 68 / 5240 AB Rosmalen
Telefoonnummer: 073 543 68 01
Email-adres: apeene@heijmans.nl

Lokatie

Land: Nederland
Plaatsnaam/region/provincie: Amersfoort, Provincie Utrecht
(toekomstig) gebruik locatie: Wonen
Was de lokatie tijdens de actieve sanering bebouwd? Ja

Techniek
In situ saneringstechniek:

In situ saneringstechniek: In situ Chemische Reductie (ISCR)
Toelichting techniek: Funnel & Gate (trechter en reactieput: ijzerscherm)
Zijn er ook andere saneringstechniek ingezet? Nee
Nazorg noodzakelijk? Monitoring
Motivatie voor keuze techniek: Beheersing in stedelijk gebied; bovengrondse zuivering onwenselijk en behoefte aan extensieve nazorg.

Verontreiniging

Behandelde verontreiniging: Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl)
Medium verontreiniging: Grond/puur product en grondwater
Omvang verontreiniging: 8000 m3
Diepte verontreiniging: 13 m –mv

Bodem

Bodemtype: Gelaagde bodem; klei/veen/zand
Verzadigde/onverzadigde zone? Verzadigde zone
Doorlatendheid: 0,01-0,1 m/dag
Stroomsnelheid of verhang grondwater:

Resultaat, duur, kosten

Saneringsdoel: Beheersing
Is het saneringsdoel bereikt? Er vind nog onttrekking plaats en er wordt nog gemonitoord.
Start- en eindconcetratie en vrachtverwijdering:
Tetrachlooretheen startconcentratie: 10000
Trichlooretheen startconcentratie: 10000
Periode uitvoering actieve saneringsfase: Aangebracht in 2001, gestart in 2005 tot 2008
Periode uitvoering passieve saneringsfase: De passieve fase is nog niet afgerond. Verwachte uitvoeringsperiode: 2008 tot nvt. beheersvariant blijft eeuwig.

Totale kosten passieve/nazorg fase: € 1500.000,-
Totale kosten actieve saneringsfase: € 1.000.000,-

Betrokkenen

Probleemeigenaar: Opdrachtgever: CSG Eemkwartier
Aannemer: Heijmans Infra Techniek
Saneringsplan: Heijmans Milieutechniek (nu: Heijmans Infra Techniek)
Saneringsonderzoek:
Bevoegd gezag: Provincie Utrecht
Contact informatie van betrokkenen:

Aanvullende informatie

Lessons learned: Werken in een gesloten systeem onder vrij verval onder grondwaterstand is gevoelig.
Opmerkingen:

Gerelateerde technieken: In situ Chemische Reductie (ISCR)
Gerelateerde HIP-pilots: geen

Gerelateerde technieken en HIP-pilots
Gerelateerde technieken:
Gerelateerde HIP-pilots:
2017-11-30T15:04:24+00:00