Ondergrondse ordening

Het wordt steeds drukker in de ondergrond. Allerlei functies strijden om een plaats onder het maaiveld, zoals energieopslag, tunnels, kabels en leidingen. Dit kan gevolgen hebben voor bodem en grondwater en eventuele verontreinigingen daarin. Afstemming van functies die elkaar kunnen beïnvloeden is hard nodig, zeker in stedelijke gebieden. Daar wordt het steeds belangrijker de beschikbare ruimte efficiënt te benutten. De ondergrond speelt een belangrijke rol als het om bovengrondse kwaliteiten gaat. De ondergrond biedt ruimte voor functies die bovengronds niet of lastig inpasbaar zijn of ongewenst zijn. Ook is het bodem- en watersysteem bepalend voor de identiteit van gebieden en voor de geschiktheid van gebieden voor vormen van (bovengronds) ruimtegebruik.