Ecosysteemdiensten: duurzaam benutten van bodemfuncties

Ecosysteemdiensten zijn de diensten van het natuurlijk systeem ten behoeve van het welzijn van de mens. Ecosysteemdiensten kunnen bestaan uit goederen (zoals voedselgewassen) of diensten (zoals waterzuivering) die door de mens benut kunnen worden. De ecosysteemdienstenbenadering is een antropocentrisch concept; het welzijn van de mens staat centraal. Via ecosysteemdiensten wordt het belang van het ecosysteem voor mensen verduidelijkt. Ecosysteemdiensten verbinden het biofysieke (natuurlijke) systeem en het sociaal-economische systeem. De gedachte hierbij is dat mensen meer geneigd zijn om zorgvuldig met ecosystemen om te gaan, wanneer hen duidelijk is, dat ze er zelf belang bij hebben.