Bodemverontreinigingen en bodemsaneringstechnieken

De meest voorkomende verontreinigingen in Nederland zijn Vluchtige OrganoChloor-verbindingen (VOCl), oliegerelateerde verbindingen en zware metalen. Het saneren van een bodemverontreiniging is in de regel een zeer kostbare zaak. Om de meest geschikte aanpak van een verontreinigde locatie te kiezen, de kosten van de aanpak te beperken en het saneringsrendement van de sanering te verhogen is gedegen kennis en ervaring op dit gebied noodzakelijk. In de onderstaande startpagina’s wordt de kennis die is opgedaan in de onderzoeksprogramma’s NOBIS en SKB, en de praktijkervaring die in de afgelopen jaren is opgedaan, op een heldere en overzichtelijke wijze gepresenteerd. De startpagina’s zijn onderverdeeld in drie hoofdgroepen: bodemverontreinigingen, bodemsaneringstechnieken en bodemgerelateerde onderwerpen.